Różnica między HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) polega głównie na aspekcie bezpieczeństwa:

  1. Szyfrowanie: Główna różnica polega na tym, że HTTPS stosuje szyfrowanie za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer) lub TLS (Transport Layer Security) w celu zabezpieczenia danych przesyłanych między klientem a serwerem. To oznacza, że wszelkie dane przesyłane za pomocą HTTPS, takie jak dane osobowe, informacje o płatnościach, są chronione przed przechwyceniem przez osoby trzecie. HTTP przesyła dane w formie niezaszyfrowanej, co sprawia, że są one podatne na różnego rodzaju ataki, takie jak „man-in-the-middle”.
  2. Certyfikaty: HTTPS wymaga również certyfikatu SSL/TLS wydanego przez zaufaną instytucję certyfikującą. Certyfikat ten potwierdza tożsamość strony internetowej, co pomaga w zapobieganiu atakom phishingowym i innym próbom oszustwa.
  3. Porty: Standardowo HTTP działa na porcie 80, natomiast HTTPS używa portu 443.
  4. Bezpieczeństwo i zaufanie: Strony korzystające z HTTPS są ogólnie uważane za bardziej bezpieczne i cieszą się większym zaufaniem użytkowników. Przeglądarki często oznaczają strony HTTP jako „niebezpieczne”, zwłaszcza jeśli zbierają one dane osobowe lub informacje o płatnościach.
  5. Wydajność: Szyfrowanie w HTTPS może wprowadzić niewielkie opóźnienie w porównaniu z HTTP, jednak nowoczesne technologie i szybsze łącza internetowe sprawiają, że różnica ta jest coraz mniej zauważalna.

Podsumowując, główna różnica między HTTP a HTTPS polega na poziomie bezpieczeństwa. HTTPS jest zdecydowanie preferowanym wyborem dla wszystkich stron internetowych, szczególnie tych, które przetwarzają wrażliwe dane.